Datum - 2019-12-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Ahlström Capital Oy 21 618 957 18,69 0 0,00
  AC Invest Five B.V. 21 618 957 18,69 0 0,00
2 Viknum AB 14 048 006 12,15 0 0,00
3 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 3 382 789 2,92 0 0,00
4 Huber Mona Lilly 2 294 006 1,98 0 0,00
5 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 2 089 532 1,81 0 0,00
6 Tracewski Jacqueline 1 512 926 1,31 0 0,00
7 Nahi Kai Anders Bertel 1 283 030 1,11 0 0,00
8 Studer Anneli 1 235 653 1,07 0 0,00
9 Gullichsen Johan Erik 1 171 068 1,01 0 0,00
10 Huber Karin 1 170 553 1,01 0 0,00
11 Sumelius John Michael 1 154 388 1,00 0 0,00
12 Emmett Linda-Maria 1 137 627 0,98 0 0,00
13 Kylmälä Kim 1 128 888 0,98 0 0,00
14 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 1 090 434 0,94 0 0,00
15 Seligson Peter 1 074 576 0,93 0 0,00
  Seligson Peter 1 074 576 0,93 0 0,00
16 Huber Samuel 1 041 307 0,90 0 0,00
17 Lund Niklas Roland 1 034 920 0,89 0 0,00
18 Nordea Fonder 1 017 719 0,88 -18 260 -1,76
  Nordea Finland 310 831 0,27 +2 526 +0,82
  Nordea Pro Finland 209 180 0,18 -20 172 -8,80
  Nordea Småbolagsfond Norden 184 647 0,16 0 0,00
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino 76 818 0,07 0 0,00
  Nordea Premium Varainhoito Maltti 70 238 0,06 0 0,00
  Nordea Säästö 50 61 612 0,05 0 0,00
  Nordea Säästö 25 42 185 0,04 -614 -1,43
  Nordea Säästö 75 35 646 0,03 0 0,00
  Nordea Premium Tillväxt 26 562 0,02 0 0,00
19 Koivulehto Monica 981 690 0,85 0 0,00
20 Coulet-Tracewski Eliane Tyra Helene 879 010 0,76 0 0,00
  20 största aktieägare totalt 60 347 079 52,18  
  Nominee reg. 16 733 532 14,47  
  Andra aktier 38 572 704 33,35  
  Totalt 115 653 315 100  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com