Datum - 2020-07-31
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Ahlström Capital Oy 21 618 957 18,69 0 0,00
  AC Invest Five B.V. 21 618 957 18,69 0 0,00
2 Viknum AB 14 048 006 12,15 0 0,00
3 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 3 146 781 2,72 0 0,00
4 Huber Mona Lilly 2 294 006 1,98 0 0,00
5 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 1 659 532 1,43 0 0,00
6 Tracewski Jacqueline 1 512 926 1,31 0 0,00
7 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 1 405 303 1,22 0 0,00
8 Studer Anneli 1 235 653 1,07 0 0,00
9 Seligson Peter 1 215 973 1,05 0 0,00
  Seligson Peter Robin Mikael 1 000 000 0,86 0 0,00
  Baltiska Handels A.B. 215 973 0,19 0 0,00
10 Gullichsen Johan Erik 1 171 068 1,01 0 0,00
11 Huber Karin 1 170 553 1,01 0 0,00
12 Sumelius John Michael 1 154 388 1,00 0 0,00
13 Emmett Linda-Maria 1 137 627 0,98 0 0,00
14 Kylmälä Kim 1 128 888 0,98 0 0,00
15 Huber Samuel 1 041 307 0,90 0 0,00
16 Nahi Kai Anders Bertel 1 036 539 0,90 0 0,00
17 Lund Niklas Roland 1 019 920 0,88 0 0,00
18 Koivulehto Monica 981 690 0,85 0 0,00
19 Säästöpankki Fonder 923 665 0,80 0 0,00
  Sparbanken Ränta Plus 380 000 0,33 0 0,00
  Sparbanken Finland 267 536 0,23 0 0,00
  Sparbanken Småföretags 246 129 0,21 0 0,00
  Sparbanken Östersjön 30 000 0,03 0 0,00
20 Coulet-Tracewski Eliane Tyra Helene 879 010 0,76 0 0,00
  20 största aktieägare totalt 59 781 792 51,69  
  Nominee reg. 15 706 692 13,58  
  Andra aktier 40 164 831 34,73  
  Totalt 115 653 315 100  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com