Date - 30/09/2005
Amount: 
    A-series Votes
  Shareholders No. of shares Shares % Change No. of votes Votes %
1 Metsäliitto Cooperative 25,751,535 70.86% 0 515,030,700 70.86%
2 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 3,527,830 9.71% -6,500 70,556,600 9.71%
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 2,203,544 6.06% 0 44,070,880 6.06%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1,704,249 4.69% 0 34,084,980 4.69%
5 Polaris Pension Foundation 227,770 0.63% 0 4,555,400 0.63%
6 Etera Mutual Pension Insurance Company 120,000 0.33% 0 2,400,000 0.33%
7 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 101,578 0.28% -9,500 2,031,560 0.28%
8 Aktia Capital Mutual Fund 97,500 0.27% 0 1,950,000 0.27%
9 Siuko Taavi Paavali 85,000 0.23% 0 1,700,000 0.23%
10 Vitzthum Shaw Renata 48,255 0.13% 0 965,100 0.13%
11 Elit Capital Oy 47,773 0.13% 0 955,460 0.13%
12 Turun Kaupunki 41,300 0.11% 0 826,000 0.11%
13 Tampereen Kaupunki-Rahatoimisto 35,000 0.10% 0 700,000 0.10%
14 Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 33,000 0.09% 0 660,000 0.09%
15 Stiftelsen för Åbo Akademi 20,000 0.06% 0 400,000 0.06%
16 Svenska Blindskolföreningen R F 18,495 0.05% 0 369,900 0.05%
17 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16,070 0.04% 0 321,400 0.04%
18 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 14,100 0.04% 0 282,000 0.04%
19 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 13,800 0.04% 0 276,000 0.04%
  Nominee registered shareholders A-series Votes
    No. of shares Shares % Change No. of votes Votes %
1 Nordea Bank Finland Abp 54,521 0.15% 28,619 1,090,420 0.15%
20 largest shareholders total 34,161,320 94.00%   683,226,400 94.00%
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com