Päivämäärä - 31-10-2019
Lukumäärä:  
  Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Solidium Oy 22 374 869 14,88 0 0,00
2 Cevian Capital Partners Ltd 20 813 714 13,84 0 0,00
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 433 253 2,95 0 0,00
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 848 465 1,89 0 0,00
5 KEVA 1 575 166 1,05 -25 644 -1,60
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 476 000 0,98 50 000 3,51
7 BNP Paribas Arbitrage 1 400 547 0,93 1 382 359 7600,39
8 Nordea rahastot 1 298 758 0,86 -106 084 -7,55
Sr Nordea Pro Suomi 585 453 0,39 0 0,00
Sr Nordea Suomi Passiivinen 307 404 0,20 10 498 3,54
Sr Nordea Premium Varainhoito Tasapaino 80 183 0,05 -486 -0,60
Sr Nordea Premium Varainhoito Maltti 75 446 0,05 -1 282 -1,67
Nordea Säästö 50 66 650 0,04 0 0,00
Nordea Finland 48 651 0,03 1 522 3,23
Nordea Säästö 25 Sr 46 689 0,03 0 0,00
Nordea Säästö 75 38 337 0,03 0 0,00
Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 27 496 0,02 -301 -1,08
Nordea Bank Abp 22 449 0,01 -116 035 -83,79
9 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 095 176 0,73 0 0,00
10 Valtion Eläkerahasto 1 000 000 0,67 100 000 11,11
11 Danske Invest rahastot 779 500 0,52 2 500 0,32
Danske Invest Suomi Yhteisöosake 420 000 0,28 0 0,00
Sr Danske Invest Arvo Finland Value 139 500 0,09 2 500 1,82
Danske Invest Suomi Osake 130 000 0,09 0 0,00
Danske Invest Suomen Parhaat Esr 90 000 0,06 0 0,00
12 OP rahastot 717 554 0,48 7 750 1,09
OP-Suomi 570 000 0,38 0 0,00
OP-Suomi Indeksi Sr 84 811 0,06 4 147 5,14
OP-Pohjoismaat Indeksi-Sijoitusrahasto 62 743 0,04 3 603 6,09
13 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 667 319 0,44 -1 230 -0,18
14 Sigrid Juséliuksen Säätiö 660 465 0,44 0 0,00
15 Aktia rahastot 525 000 0,35 0 0,00
Sr Aktia Capital 400 000 0,27 0 0,00
Sr Aktia Secura 70 000 0,05 0 0,00
Sr Aktia Nordic 55 000 0,04 0 0,00
16 Schweizerische Nationalbank 505 688 0,34 0 0,00
17 Suomen Kulttuurirahasto Sr 400 123 0,27 123 0,03
18 Oy Etra Invest Ab 400 000 0,27 0 0,00
19 Kansaneläkelaitos / Eläkevastuurahasto 396 316 0,26 0 0,00
20 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 365 000 0,24 133 129 57,42
  20 suurinta omistajaa yhteensä 63 732 913 42,39  
  Hallintarekisteröityä 60 179 967 40,03  
  Muut 26 435 376 17,58