Päivämäärä - 31-05-2020
Lukumäärä:  
  Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Solidium Oy 22 374 869 14,88 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 056 253 2,70 0 0,00
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 288 465 1,52 -410 000 -15,19
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 091 735 1,39 0 0,00
5 OP rahastot 1 545 003 1,03 -169 945 -9,91
OP-Suomi 1 358 000 0,90 -162 000 -10,66
OP-Suomi Indeksi Sr 128 510 0,09 -6 873 -5,08
OP-Pohjoismaat Indeksi-Sijoitusrahasto 58 493 0,04 -1 072 -1,80
6 KEVA 1 425 166 0,95 0 0,00
7 Nordea rahastot 1 271 833 0,85 -29 381 -2,26
Sr Nordea Pro Suomi 601 998 0,40 -3 450 -0,57
Sr Nordea Suomi Passiivinen 314 155 0,21 -796 -0,25
Sr Nordea Premium Varainhoito Tasapaino 85 234 0,06 -9 902 -10,41
Sr Nordea Premium Varainhoito Maltti 81 169 0,05 -6 270 -7,17
Nordea Säästö 50 70 665 0,05 -2 873 -3,91
Nordea Säästö 25 Sr 47 971 0,03 -2 449 -4,86
Nordea Säästö 75 40 703 0,03 -1 495 -3,54
Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 29 938 0,02 -2 146 -6,69
8 Valtion Eläkerahasto 1 150 000 0,76 0 0,00
9 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 095 176 0,73 0 0,00
10 Sigrid Juséliuksen Säätiö 662 465 0,44 0 0,00
11 Danske Invest rahastot 652 161 0,43 19 813 3,13
Danske Invest Suomi Osake 516 487 0,34 16 487 3,30
Sr Danske Invest Arvo Finland Value 135 674 0,09 3 326 2,51
12 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 537 935 0,36 -151 646 -21,99
13 Aktia rahastot 525 000 0,35 0 0,00
Sr Aktia Capital 400 000 0,27 0 0,00
Sr Aktia Secura 70 000 0,05 0 0,00
Sr Aktia Nordic 55 000 0,04 0 0,00
14 Schweizerische Nationalbank 450 202 0,30 -10 077 -2,19
15 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 405 000 0,27 196 744 94,47
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 400 123 0,27 0 0,00
17 Oy Etra Invest Ab 400 000 0,27 0 0,00
18 Kansaneläkelaitos / Eläkevastuurahasto 396 316 0,26 0 0,00
19 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland 320 985 0,21 0 0,00
20 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 306 594 0,20 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 42 355 281 28,17  
  Hallintarekisteröityä 79 039 442 52,57  
  Muut 28 953 533 19,26