31.7.2020
Lukumäärä: 
    A osakkeet B osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Oy Prandium Ab 3 803 280 0 950 820 0 4 754 100 19,79% 77 016 420 24,90%
2 Oy Scripo Ab 3 803 280 0 950 820 0 4 754 100 19,79% 77 016 420 24,90%
3 Oy Fincorp Ab 2 319 780 0 420 991 0 2 740 771 11,41% 46 816 591 15,14%
4 Ingman Group Oy Ab 1 860 000 0 650 000 50 000 2 510 000 10,45% 37 850 000 12,24%
5 Lehtimäki Maunu 533 728 0 171 031 15 000 704 759 2,93% 10 845 591 3,51%
6 Hollfast John Erik 328 320 0 82 080 0 410 400 1,71% 6 648 480 2,15%
7 Tallberg Claes 369 756 0 32 588 0 402 344 1,67% 7 427 708 2,40%
8 Moomin Characters Oy Ltd 0 0 379 641 0 379 641 1,58% 379 641 0,12%
9 Evli Pankki Oyj 375 387 0 0 0 375 387 1,56% 7 507 740 2,43%
10 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 220 336 0 220 336 0,92% 220 336 0,07%
11 von Bonsdorff Petter Patrick Anders 161 664 0 40 820 0 202 484 0,84% 3 274 100 1,06%
12 Pensala Esa Johannes 142 000 0 35 500 0 177 500 0,74% 2 875 500 0,93%
13 Jousimies Panu Markus Juhani 59 691 0 114 249 0 173 940 0,72% 1 308 069 0,42%
14 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 172 295 0 172 295 0,72% 172 295 0,06%
15 Sr Taaleritehdas Mikro Markka 0 0 170 000 0 170 000 0,71% 170 000 0,06%
16 Keinänen Lea Orvokki 138 848 0 24 712 0 163 560 0,68% 2 801 672 0,91%
17 Lundström Mikael 96 848 0 61 046 0 157 894 0,66% 1 998 006 0,65%
18 Kurki Jukka Petteri 100 000 0 30 000 0 130 000 0,54% 2 030 000 0,66%
19 Salonen Vesa Pekka 83 600 0 45 500 0 129 100 0,54% 1 717 500 0,56%
20 Thunekov Ab 0 0 120 000 0 120 000 0,50% 120 000 0,04%
20 suurinta omistajaa yhteensä 14 176 182   4 672 429   18 848 611 78,45% 288 196 069 93,17%
Muut   5 177 809 21,55% 21 127 720 6,83%
Hallintarekisteröityä   513 517 2,14% 513 517 0,17%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com