30.4.2020
Lukumäärä: 
    A osakkeet B osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Oy Prandium Ab 3 803 280 0 950 820 0 4 754 100 19,89% 77 016 420 24,91%
2 Oy Scripo Ab 3 803 280 0 950 820 0 4 754 100 19,89% 77 016 420 24,91%
3 Oy Fincorp Ab 2 319 780 0 421 991 1 000 2 741 771 11,47% 46 817 591 15,14%
4 Ingman Group Oy Ab 1 860 000 0 600 000 0 2 460 000 10,29% 37 800 000 12,23%
5 Lehtimäki Maunu 533 728 0 156 031 0 689 759 2,89% 10 830 591 3,50%
6 Hollfast John Erik 328 320 0 82 080 0 410 400 1,72% 6 648 480 2,15%
7 Tallberg Claes 369 756 0 32 588 0 402 344 1,68% 7 427 708 2,40%
8 Moomin Characters Oy Ltd 0 0 379 641 0 379 641 1,59% 379 641 0,12%
9 Evli Pankki Oyj 375 387 0 0 0 375 387 1,57% 7 507 740 2,43%
10 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 220 336 0 220 336 0,92% 220 336 0,07%
11 von Bonsdorff Petter Patrick Anders 161 664 0 40 820 0 202 484 0,85% 3 274 100 1,06%
12 Lundström Mikael 96 848 -89 600 80 743 73 197 177 591 0,74% 2 017 703 0,65%
13 Pensala Esa Johannes 142 000 0 35 500 0 177 500 0,74% 2 875 500 0,93%
14 Jousimies Panu Markus Juhani 59 691 0 114 249 0 173 940 0,73% 1 308 069 0,42%
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 172 295 0 172 295 0,72% 172 295 0,06%
16 Sr Taaleritehdas Mikro Markka 0 0 170 000 0 170 000 0,71% 170 000 0,06%
17 Keinänen Lea Orvokki 138 848 0 24 712 0 163 560 0,68% 2 801 672 0,91%
18 Salonen Vesa Pekka 83 600 0 47 900 -6 900 131 500 0,55% 1 719 900 0,56%
19 Kurki Jukka Petteri 100 000 0 30 000 0 130 000 0,54% 2 030 000 0,66%
20 Lassila Janne Matti 0 0 122 237 -15 000 122 237 0,51% 122 237 0,04%
20 suurinta omistajaa yhteensä 14 176 182   4 632 763   18 808 945 78,69% 288 156 403 93,19%
Muut   5 092 475 21,31% 21 042 386 6,81%
Hallintarekisteröityä   518 137 2,17% 518 137 0,17%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com