29.2.2020
Lukumäärä: 
    A osakkeet B osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Oy Prandium Ab 3 803 280 0 950 820 0 4 754 100 19,89% 77 016 420 24,69%
2 Oy Scripo Ab 3 803 280 0 950 820 0 4 754 100 19,89% 77 016 420 24,69%
3 Oy Fincorp Ab 2 319 780 0 415 991 0 2 735 771 11,45% 46 811 591 15,01%
4 Ingman Group Oy Ab 1 860 000 0 600 000 0 2 460 000 10,29% 37 800 000 12,12%
5 Lehtimäki Maunu 533 728 0 156 031 99 689 759 2,89% 10 830 591 3,47%
6 Hollfast John Erik 328 320 0 82 080 0 410 400 1,72% 6 648 480 2,13%
7 Tallberg Claes Henrik 369 756 0 32 588 0 402 344 1,68% 7 427 708 2,38%
8 Moomin Characters Oy Ltd 0 0 379 641 10 699 379 641 1,59% 379 641 0,12%
9 Evli Pankki Oyj 375 387 0 0 0 375 387 1,57% 7 507 740 2,41%
10 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 220 336 0 220 336 0,92% 220 336 0,07%
11 von Bonsdorff Petter Patrick Anders 161 664 0 40 820 0 202 484 0,85% 3 274 100 1,05%
12 Lundström Mikael 186 448 0 12 546 0 198 994 0,83% 3 741 506 1,20%
13 Pensala Esa Johannes 142 000 0 35 500 0 177 500 0,74% 2 875 500 0,92%
14 Jousimies Panu Markus Juhani 59 691 0 114 249 0 173 940 0,73% 1 308 069 0,42%
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 172 295 0 172 295 0,72% 172 295 0,06%
16 Sr Taaleritehdas Mikro Markka 0 0 170 000 0 170 000 0,71% 170 000 0,05%
17 Keinänen Lea Orvokki 138 848 0 24 712 0 163 560 0,68% 2 801 672 0,90%
18 Salonen Vesa Pekka 83 600 0 54 800 -6 400 138 400 0,58% 1 726 800 0,55%
19 Lassila Janne Matti 0 0 137 237 0 137 237 0,57% 137 237 0,04%
20 Kurki Jukka Petteri 100 000 0 30 000 0 130 000 0,54% 2 030 000 0,65%
20 suurinta omistajaa yhteensä 14 265 782   4 580 466   18 846 248 78,85% 289 896 106 92,93%
Muut   5 055 172 21,15% 22 061 939 7,07%
Hallintarekisteröityä   557 593 2,33% 557 593 0,18%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com