31.1.2020
Lukumäärä: 
    A osakkeet B osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Oy Prandium Ab 3 803 280 0 950 820 0 4 754 100 19,89% 77 016 420 24,69%
2 Oy Scripo Ab 3 803 280 0 950 820 0 4 754 100 19,89% 77 016 420 24,69%
3 Oy Fincorp Ab 2 319 780 0 415 991 0 2 735 771 11,45% 46 811 591 15,01%
4 Ingman Group Oy Ab 1 860 000 0 600 000 0 2 460 000 10,29% 37 800 000 12,12%
5 Lehtimäki Maunu 533 728 0 155 932 0 689 660 2,89% 10 830 492 3,47%
6 Hollfast John Erik 328 320 0 82 080 0 410 400 1,72% 6 648 480 2,13%
7 Tallberg Claes Henrik 369 756 0 32 588 0 402 344 1,68% 7 427 708 2,38%
8 Evli Pankki Oyj 375 387 0 0 0 375 387 1,57% 7 507 740 2,41%
9 Moomin Characters Oy Ltd 0 0 368 942 0 368 942 1,54% 368 942 0,12%
10 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 220 336 0 220 336 0,92% 220 336 0,07%
11 von Bonsdorff Petter Patrick Anders 161 664 0 40 820 0 202 484 0,85% 3 274 100 1,05%
12 Lundström Mikael 186 448 0 12 546 0 198 994 0,83% 3 741 506 1,20%
13 Pensala Esa 142 000 0 35 500 0 177 500 0,74% 2 875 500 0,92%
14 Jousimies Panu Markus Juhani 59 691 0 114 249 0 173 940 0,73% 1 308 069 0,42%
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 172 295 0 172 295 0,72% 172 295 0,06%
16 Sr Taaleritehdas Mikro Markka 0 0 170 000 0 170 000 0,71% 170 000 0,05%
17 Keinänen Lea Orvokki 138 848 0 24 712 -10 000 163 560 0,68% 2 801 672 0,90%
18 Salonen Vesa Pekka 83 600 0 61 200 0 144 800 0,61% 1 733 200 0,56%
19 Lassila Janne Matti 0 0 137 237 0 137 237 0,57% 137 237 0,04%
20 Pessala Kim 12 331 0 120 331 0 132 662 0,56% 366 951 0,12%
20 suurinta omistajaa yhteensä 14 178 113   4 666 399   18 844 512 78,84% 288 228 659 92,39%
Muut   5 056 908 21,16% 23 729 386 7,61%
Hallintarekisteröityä   572 548 2,40% 572 548 0,18%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com