28.2.2018
Lukumäärä: 
    A osakkeet B osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Oy Scripo Ab 3 803 280 0 950 820 0 4 754 100 20,07% 77 016 420 23,97%
2 Prandium Oy Ab 3 803 280 0 950 820 0 4 754 100 20,07% 77 016 420 23,97%
3 Oy Fincorp Ab 2 319 780 0 441 257 -29 532 2 761 037 11,66% 46 836 857 14,58%
4 Ingman Group Oy Ab 1 860 000 0 535 000 35 000 2 395 000 10,11% 37 735 000 11,75%
5 Lehtimäki Maunu 433 728 0 108 432 0 542 160 2,29% 8 782 992 2,73%
6 Hollfast John Erik 328 320 0 82 080 0 410 400 1,73% 6 648 480 2,07%
7 Tallberg Claes Henrik 369 756 0 32 588 0 402 344 1,70% 7 427 708 2,31%
8 Evli Pankki Oyj 355 655 0 0 0 355 655 1,50% 7 113 100 2,21%
9 Moomin Characters Oy Ltd 0 0 249 627 0 249 627 1,05% 249 627 0,08%
10 Lundström Mikael 186 448 84 800 58 717 37 305 245 165 1,03% 3 787 677 1,18%
11 Svenska Litteratursällskapet i Finland 0 0 220 336 0 220 336 0,93% 220 336 0,07%
12 von Bonsdorff Petter Patrick Anders 161 664 0 40 820 0 202 484 0,85% 3 274 100 1,02%
13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 184 433 0 184 433 0,78% 184 433 0,06%
14 Sr Taaleritehdas Mikro Markka 0 0 180 000 0 180 000 0,76% 180 000 0,06%
15 Pensala Esa 142 000 0 35 500 0 177 500 0,75% 2 875 500 0,90%
16 Thunekov Ab 0 0 177 000 0 177 000 0,75% 177 000 0,06%
17 Jousimies Panu Markus Juhani 59 691 -59 691 114 249 59 691 173 940 0,73% 1 308 069 0,41%
18 Keinänen Lea Orvokki 138 848 0 34 712 0 173 560 0,73% 2 811 672 0,88%
19 Janne Lassila 125 248 0 31 562 0 156 810 0,66% 2 536 522 0,79%
20 Salonen Vesa Pekka 83 600 0 61 200 0 144 800 0,61% 1 733 200 0,54%
20 suurinta omistajaa yhteensä 14 171 298   4 489 153   18 660 451 78,77% 287 915 113 89,62%
Muut   5 028 469 21,23% 33 362 276 10,38%
Hallintarekisteröityä   637 210 2,69% 637 210 0,20%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com