31.1.2022
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 12 694 139 7,56 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 200 000 0,71 0 0,00
3 OP-Henkivakuutus Oy 765 738 0,46 +45 643 +6,34
4 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 700 983 0,42 +12 000 +1,74
5 Zeroman Oy 640 298 0,38 +3 632 +0,57
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 624 515 0,37 -140 000 -18,31
7 Merivirta Jyri Tapio 500 000 0,30 0 0,00
8 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 500 000 0,30 0 0,00
9 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 382 945 0,23 +35 629 +10,26
10 Gazit Globe Ltd 382 174 0,23 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 18 390 792 10,95    
  Muut 33 056 634 19,67    
  Hallintarekisteröidyt 116 561 514 69,38    
  Yhteensä 168 008 940 100    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank A/S Helsinki Branch 49 924 779 29,72 -8 451 -0,02
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 42 347 082 25,21 -677 422 -1,57
3 Citibank Europe Plc 21 993 261 13,09 +1 061 313 +5,07
4 Evli Pankki Oyj 1 061 842 0,63 0 0,00
5 Clearstream Banking S.A. 707 536 0,42 -4 465 -0,63
6 Saxo Bank A/S 332 500 0,20 +4 332 +1,32
7 Euroclear Bank SA/NV 72 852 0,04 +5 180 +7,65
8 Nordnet Bank Ab 67 882 0,04 +7 268 +11,99
  Muut 53 780 0,05    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 116 561 514 69,38    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com