31.12.2021
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 12 694 139 7,53 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 200 000 0,71 0 0,00
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 764 515 0,45 0 0,00
4 OP-Henkivakuutus Oy 720 095 0,43 +49 462 +7,38
5 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 688 983 0,41 0 0,00
6 Zeroman Oy 636 666 0,38 +30 000 +4,95
7 Merivirta Jyri Tapio 500 000 0,30 0 0,00
8 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 500 000 0,30 0 0,00
9 Gazit Globe Ltd 382 174 0,23 0 0,00
10 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 347 316 0,21 -1 000 -0,29
  10 suurinta omistajaa yhteensä 18 433 888 10,94    
  Muut 33 850 545 20,09    
  Hallintarekisteröidyt 116 214 092 68,97    
  Yhteensä 168 498 525 100    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank A/S Helsinki Branch 49 933 230 29,63 -10 318 -0,02
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 43 024 504 25,53 -1 536 101 -3,45
3 Citibank Europe Plc 20 931 948 12,42 +146 886 +0,71
4 Evli Pankki Oyj 1 061 842 0,63 0 0,00
5 Clearstream Banking S.A. 712 001 0,42 +35 457 +5,24
6 Saxo Bank A/S 328 168 0,19 +95 474 +41,03
7 Euroclear Bank SA/NV 67 672 0,04 +14 500 +27,27
8 Nordnet Bank Ab 60 614 0,04 +4 343 +7,72
9 Nordea Bank Abp 52 716 0,03 -477 132 -90,05
  Muut 41 397 0,04    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 116 214 092 68,97    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com