31.10.2021
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 12 694 139 7,13 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 200 000 0,67 0 0,00
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 764 515 0,43 0 0,00
4 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 688 983 0,39 0 0,00
5 OP-Henkivakuutus Oy 600 543 0,34 +45 810 +8,26
6 Zeroman Oy 551 666 0,31 +65 000 +13,36
7 Merivirta Jyri Tapio 500 000 0,28 0 0,00
8 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 500 000 0,28 0 0,00
9 Gazit Globe Ltd 382 174 0,21 0 0,00
10 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 338 316 0,19 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 18 220 336 10,24    
  Muut 30 694 708 17,24    
  Hallintarekisteröidyt 129 083 481 72,52    
  Yhteensä 177 998 525 100    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank A/S Helsinki Branch 49 950 416 28,06 +2 067 +0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 44 573 049 25,04 +2 649 603 +6,32
3 Citibank Europe Plc 20 325 676 11,42 +323 455 +1,62
4 Nordea Bank Abp 12 165 822 6,83 -4 137 764 -25,38
5 Evli Pankki Oyj 1 061 842 0,60 0 0,00
6 Clearstream Banking S.A. 653 857 0,37 +74 031 +12,77
7 Saxo Bank A/S 210 381 0,12 +14 948 +7,65
8 Euroclear Bank SA/NV 53 172 0,03 -4 340 -7,55
9 Nordnet Bank Ab 49 209 0,03 -12 568 -20,34
  Muut 40 057 0,03    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 129 083 481 72,52    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com