31.7.2019
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 12 694 139 7,13 0 0,00
2 Gazit Globe Ltd 8 167 174 4,59 +7 250 000 +790,47
3 Valtion Eläkerahasto 1 200 000 0,67 0 0,00
4 OP-Henkivakuutus Oy 526 911 0,30 -10 180 -1,90
5 Pakkanen Mikko Pertti Juhani 400 000 0,22 0 0,00
6 Pakarinen Janne Heikki Petteri 340 000 0,19 0 0,00
7 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 278 800 0,16 0 0,00
8 Sr Taaleritehdas Arvo Markka Osake 240 000 0,13 0 0,00
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 200 000 0,11 0 0,00
10 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 194 064 0,11 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 24 241 088 13,62    
  Muut 18 708 572 10,51    
  Hallintarekisteröidyt 135 048 865 75,87    
  Yhteensä 177 998 525 100    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 52 315 529 29,39 -1 017 747 -1,91
2 Danske Bank A/S Helsinki Branch 35 456 690 19,92 +100 261 +0,28
3 Nordea Bank Abp 34 474 088 19,37 -5 902 846 -14,62
4 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 10 200 880 5,73 -268 491 -2,56
5 Euroclear Bank SA/NV 2 237 007 1,26 +104 649 +4,91
6 Clearstream Banking S.A. 293 404 0,16 -2 800 -0,95
7 Nordnet Bank Ab 31 388 0,02 +845 +2,77
  Muut 39 879 0,03    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 135 048 865 75,87    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com