31.10.2016
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 CPP Investment Board European Holdings SARL 133 498 893 15,00 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 63 470 695 7,13 0 0,00
3 Valtion Eläkerahasto 6 700 000 0,75 +200 000 +3,08
4 ODIN Finland 2 841 516 0,32 -549 876 -16,21
5 Mandatum Life Unit-Linked 2 214 722 0,25 +181 184 +8,91
6 Sr Aktia Capital 2 149 025 0,24 -754 895 -26,00
7 OP-Suomi Arvo 1 479 539 0,17 -50 000 -3,27
8 Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 1 458 065 0,16 +6 530 +0,45
9 FIM Fenno Sijoitusrahasto 1 293 245 0,15 +546 332 +73,15
10 Livränteanstalten Hereditas Ab 1 035 000 0,12 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 216 140 700 24,29    
  Muut 59 356 512 6,67    
  Hallintarekisteröidyt 614 495 416 69,04    
  Yhteensä 889 992 628 100    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 276 067 429 31,02 -8 825 -0,00
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 222 928 943 25,05 +7 695 331 +3,58
3 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 93 575 356 10,51 +1 689 789 +1,84
4 Evli Pankki Oyj 12 103 478 1,36 -12 142 858 -50,08
5 Euroclear Bank SA/NV 4 784 665 0,54 +148 587 +3,21
6 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 335 871 0,37 +155 933 +4,90
7 Clearstream Banking S.A. 1 249 769 0,14 +88 860 +7,65
8 OP Yrityspankki Oyj 270 422 0,03 N/A N/A
9 Nordnet Bank Ab 179 483 0,02 +15 454 +9,42
  Muut 0 0,00    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 614 495 416 69,04    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com