31.12.2015
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 CPP Investment Board European Holdings SARL 133 498 893 15,00 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 63 470 695 7,13 0 0,00
3 Valtion Eläkerahasto 6 200 000 0,70 0 0,00
4 ODIN Finland 3 491 392 0,39 0 0,00
5 Sr Aktia Capital 3 118 011 0,35 0 0,00
6 Mandatum Life Unit-Linked 2 583 206 0,29 +64 565 +2,56
7 OP-Suomi Arvo 1 664 476 0,19 +550 000 +49,35
8 Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 1 086 982 0,12 +259 097 +31,30
9 OP-Eläkekassa 1 080 000 0,12 0 0,00
10 Livränteanstalten Hereditas Ab 1 035 000 0,12 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 217 228 655 24,41    
  Muut 50 730 310 5,70    
  Hallintarekisteröidyt 622 033 663 69,89    
  Yhteensä 889 992 628 100    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 296 088 548 33,27 -48 750 -0,02
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 202 962 804 22,81 +2 920 451 +1,46
3 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 91 220 163 10,25 -1 178 773 -1,28
4 Evli Pankki Oyj 23 161 316 2,60 0 0,00
5 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 4 804 005 0,54 -757 240 -13,62
6 Euroclear Bank SA/NV 2 723 576 0,31 -3 314 348 -54,89
7 Clearstream Banking S.A. 928 357 0,10 +180 850 +24,19
8 Nordnet Bank Ab 73 822 0,01 -6 -0,01
  Muut 71 072 0,01    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 622 033 663 69,89    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com