31.5.2014
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 39 615 389 8,98 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 3 300 000 0,75 0 0,00
3 Folketrygdfondet 2 510 040 0,57 0 0,00
4 Sr Aktia Capital 2 081 340 0,47 0 0,00
5 ODIN Finland 2 017 441 0,46 0 0,00
6 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 916 605 0,21 0 0,00
7 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 900 000 0,20 0 0,00
8 OP-Eläkekassa 850 000 0,19 -50 000 -5,56
9 ODIN Eiendom 760 279 0,17 0 0,00
10 Livränteanstalten Hereditas 735 000 0,17 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 53 686 094 12,17    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 156 927 994 35,56 +196 920 +0,13
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 73 813 016 16,73 +1 366 068 +1,89
3 Evli Pankki Oyj 57 256 474 12,97 0 0,00
4 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 52 465 376 11,89 +814 884 +1,58
5 Euroclear Bank Sa/Nv 10 102 609 2,29 +188 451 +1,90
6 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 1 503 647 0,34 -1 231 294 -45,02
7 Clearstream Banking S.A. 362 670 0,08 +2 100 +0,58
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com