31.3.2013
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 39 615 389 8,98 +10 270 654 +35,00
2 Valtion Eläkerahasto 3 105 000 0,70 +805 000 +35,00
3 Hartwall Capital Oy Ab 3 091 396 0,70 +2 460 382 +389,91
4 OP-Eläkekassa 2 622 637 0,59 +679 938 +35,00
5 Folketrygdfondet 2 490 673 0,56 +1 600 144 +179,68
6 Sr Aktia Capital 2 081 340 0,47 +607 334 +41,20
7 ODIN Finland 2 017 441 0,46 +523 040 +35,00
8 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 615 202 0,37 +566 905 +54,08
9 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 1 309 508 0,30 +339 507 +35,00
10 OP-Eläkesäätiö 1 177 826 0,27 +305 361 +35,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 59 126 412 13,40    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 156 714 996 35,51 +40 802 780 +35,20
2 Evli Pankki Oyj 61 256 474 13,88 +15 542 926 +34,00
3 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 56 510 330 12,81 +11 933 484 +26,77
4 Nordea Pankki Suomi Oyj 50 024 484 11,34 +9 802 723 +24,37
5 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 3 907 246 0,89 +2 451 950 +168,48
6 Euroclear Bank Sa/Nv 2 748 677 0,62 +1 207 625 +78,36
7 NASDAQ OMXBS/ÅAB 449 663 0,10 +162 373 +56,52
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com