31.10.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 29 344 735 8,98 +4 401 708 +17,65
2 Valtion Eläkerahasto 2 300 000 0,70 +500 000 +27,78
3 OP-Eläkekassa 1 942 699 0,59 +1 181 901 +155,35
4 Sr Aktia Capital 1 735 245 0,53 +260 286 +17,65
5 Folketrygdfondet 1 495 292 0,46 +224 292 +17,65
6 ODIN Finland 1 494 401 0,46 +223 046 +17,54
7 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 048 297 0,32 +688 297 +191,19
8 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 970 001 0,30 +170 001 +21,25
9 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 945 638 0,29 +206 335 +27,91
10 OP-Eläkesäätiö 872 465 0,27 +471 838 +117,77
  10 suurinta omistajaa yhteensä 42 148 773 12,89    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 115 865 849 35,45 -239 414 -0,21
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 43 943 609 13,44 +4 078 180 +10,23
3 Evli Pankki Oyj 42 702 325 13,06 +23 553 618 +123,00
4 Nordea Pankki Suomi Oyj 31 291 638 9,57 +5 310 476 +20,44
5 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 17 619 232 5,39 +3 414 907 +24,04
6 Euroclear Bank Sa/Nv 869 451 0,27 +113 647 +15,04
7 Lombard International Assurance S.A. 59 175 0,02 N/A N/A
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com