31.7.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 24 943 027 8,98 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 800 000 0,65 0 0,00
3 Sr Aktia Capital 1 474 959 0,53 0 0,00
4 ODIN Finland 1 271 355 0,46 0 0,00
5 Folketrygdfondet 1 271 000 0,46 0 0,00
6 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 800 000 0,29 0 0,00
7 BNP Paribas Arbitrage 548 723 0,20 +311 534 +131,34
8 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 539 303 0,19 -50 000 -8,48
9 Hartwall Capital Oy Ab 536 364 0,19 0 0,00
10 OP-Suomi Pienyhtiöt 500 000 0,18 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 33 684 731 12,12    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 116 043 439 41,77 -25 730 -0,02
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 39 030 195 14,05 +1 309 646 +3,47
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 29 693 645 10,69 -697 519 -2,30
4 Evli Pankki Oyj 17 665 651 6,36 0 0,00
5 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 15 596 809 5,61 +638 247 +4,27
6 Euroclear Bank Sa/Nv 854 393 0,31 -2 316 702 -73,06
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com