31.3.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 24 943 027 8,98 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 800 000 0,65 0 0,00
3 Sr Aktia Capital 1 474 959 0,53 0 0,00
4 ODIN Finland 1 271 355 0,46 0 0,00
5 Folketrygdfondet 1 271 000 0,46 +100 000 +8,54
6 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 750 000 0,27 0 0,00
7 Tudeer Lauri Yrjänä 480 140 0,17 0 0,00
8 von Fieandt Johan 480 000 0,17 0 0,00
9 eQ Eurooppa Kiinteistö Sr 429 401 0,15 +70 000 +19,48
10 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 419 303 0,15 -135 000 -24,35
  10 suurinta omistajaa yhteensä 33 319 185 11,99    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 116 031 311 41,77 0 0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 37 502 632 13,50 +345 427 +0,93
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 27 930 356 10,05 -3 658 433 -11,58
4 Evli Pankki Oyj 17 665 651 6,36 0 0,00
5 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 14 238 386 5,13 -3 263 875 -18,65
6 Euroclear Bank Sa/Nv 7 679 841 2,76 +3 669 147 +91,48
7 Pohjola Pankki Oyj 121 004 0,04 +15 +0,01
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com