31.1.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 24 943 027 8,98 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 800 000 0,65 +100 000 +5,88
3 Sr Aktia Capital 1 474 959 0,53 +164 959 +12,59
4 ODIN Finland 1 265 586 0,46 0 0,00
5 Folketrygdfondet 1 171 000 0,42 0 0,00
6 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 750 000 0,27 0 0,00
7 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 654 303 0,24 +34 303 +5,53
8 Danske Invest Suomi Osake 636 807 0,23 +250 000 +64,63
9 Tudeer Lauri Yrjänä 480 120 0,17 0 0,00
10 von Fieandt Johan 480 000 0,17 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 33 655 802 12,11    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 115 998 111 41,75 0 0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 35 835 037 12,90 +1 151 127 +3,32
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 32 013 441 11,52 -75 555 -0,24
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 18 953 401 6,82 -2 776 333 -12,78
5 Evli Pankki Oyj 17 665 651 6,36 0 0,00
6 Euroclear Bank Sa/Nv 4 078 908 1,47 -53 497 -1,29
7 Pohjola Pankki Oyj 129 642 0,05 +43 083 +49,77
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com