31.12.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 24 943 027 8,98 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 700 000 0,61 0 0,00
3 Sr Aktia Capital 1 310 000 0,47 +310 000 +31,00
4 ODIN Finland 1 265 586 0,46 0 0,00
5 Folketrygdfondet 1 171 000 0,42 0 0,00
6 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 750 000 0,27 0 0,00
7 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 620 000 0,22 +100 000 +19,23
8 eQ Eurooppa Kiinteistö Sr 482 401 0,17 +60 000 +14,20
9 Tudeer Lauri Yrjänä 480 120 0,17 0 0,00
10 von Fieandt Johan 480 000 0,17 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 33 202 134 11,95    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 115 998 111 41,75 +142 391 +0,12
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 34 683 910 12,48 -809 634 -2,28
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 32 088 996 11,55 -1 109 716 -3,34
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 21 729 734 7,82 -714 705 -3,18
5 Evli Pankki Oyj 17 665 651 6,36 0 0,00
6 Euroclear Bank Sa/Nv 4 132 405 1,49 -422 849 -9,28
7 Pohjola Pankki Oyj 86 559 0,03 -50 000 -36,61
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com