31.10.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 24 943 027 8,98 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 700 000 0,61 0 0,00
3 ODIN Finland 1 260 227 0,45 0 0,00
4 Sr Aktia Capital 1 000 000 0,36 0 0,00
5 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 750 000 0,27 0 0,00
6 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 720 000 0,26 0 0,00
7 Folketrygdfondet 680 000 0,24 +430 000 +172,00
8 BNP Paribas Arbitrage 526 708 0,19 -282 141 -34,88
9 Tudeer Lauri Yrjänä 480 100 0,17 +30 +0,01
10 von Fieandt Johan 480 000 0,17 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 32 540 062 11,71    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 115 855 111 41,70 0 0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 35 875 133 12,91 -922 517 -2,51
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 33 510 680 12,06 -476 839 -1,40
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 22 358 551 8,05 -4 358 983 -16,32
5 Evli Pankki Oyj 17 130 651 6,17 0 0,00
6 Euroclear Bank Sa/Nv 4 926 836 1,77 N/A N/A
7 Pohjola Pankki Oyj 136 559 0,05 -8 000 -5,53
8 Carnegie Investment Bank AB, Finland filial 55 000 0,02 N/A N/A
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com