31.8.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 24 943 027 8,98 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 700 000 0,61 0 0,00
3 ODIN Finland 1 253 473 0,45 -1 838 -0,15
4 Sr Aktia Capital 1 000 000 0,36 0 0,00
5 BNP Paribas Arbitrage 764 116 0,28 +62 278 +8,87
6 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 750 000 0,27 +330 000 +78,57
7 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 720 000 0,26 0 0,00
8 Tudeer Lauri Yrjänä 480 030 0,17 +4 430 +0,93
9 von Fieandt Johan 480 000 0,17 0 0,00
10 ODIN Eiendom 423 410 0,15 +1 580 +0,37
  10 suurinta omistajaa yhteensä 32 514 056 11,70    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 116 071 111 41,78 +2 430 +0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 35 696 431 12,85 -1 827 727 -4,87
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 33 135 446 11,93 -1 218 067 -3,55
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 27 950 809 10,06 +444 940 +1,62
5 Evli Pankki Oyj 17 090 651 6,15 +2 190 651 +14,70
6 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 448 955 0,16 +25 000 +5,90
7 Pohjola Pankki Oyj 144 559 0,05 0 0,00
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com