31.7.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 24 943 027 8,98 +13 250 000 +113,32
2 Valtion Eläkerahasto 1 700 000 0,61 0 0,00
3 ODIN Finland 1 255 311 0,45 0 0,00
4 Sr Aktia Capital 1 000 000 0,36 0 0,00
5 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 720 000 0,26 0 0,00
6 BNP Paribas Arbitrage 701 838 0,25 +91 824 +15,05
7 von Fieandt Johan 480 000 0,17 0 0,00
8 Tudeer Lauri Yrjänä 475 600 0,17 0 0,00
9 ODIN Eiendom 421 830 0,15 +62 700 +17,46
10 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 420 000 0,15 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 32 117 606 11,56    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 116 068 681 41,78 0 0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 37 524 158 13,51 +2 694 706 +7,74
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 34 353 513 12,37 +454 028 +1,34
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 27 505 869 9,90 +1 221 052 +4,65
5 Evli Pankki Oyj 14 900 000 5,36 N/A N/A
6 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 423 955 0,15 0 0,00
7 Pohjola Pankki Oyj 144 559 0,05 +22 339 +18,28
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com