31.5.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11 693 027 4,78 +504 283 +4,51
2 Valtion Eläkerahasto 1 700 000 0,70 0 0,00
3 ODIN Finland 1 256 016 0,51 0 0,00
4 Sr Aktia Capital 1 000 000 0,41 0 0,00
5 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 720 000 0,29 0 0,00
6 BNP Paribas Arbitrage 603 855 0,25 -76 562 -11,25
7 von Fieandt Johan 480 000 0,20 0 0,00
8 Tudeer Lauri Yrjänä 465 000 0,19 -9 680 -2,04
9 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 420 000 0,17 0 0,00
10 Sijoitusrahasto SEB Gyllenberg Finlandia 350 000 0,14 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 18 687 898 7,64    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 116 068 681 47,46 0 0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 34 804 652 14,23 +354 542 +1,03
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 34 224 380 13,99 -364 629 -1,05
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 25 774 932 10,54 +1 900 328 +7,96
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 423 955 0,17 -22 000 -4,93
6 Pohjola Pankki Oyj 130 220 0,05 0 0,00
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com