30.4.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11 188 744 4,58 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 700 000 0,70 0 0,00
3 ODIN Finland 1 256 016 0,51 -9 745 -0,77
4 Sr Aktia Capital 1 000 000 0,41 0 0,00
5 Folketrygdfondet 765 000 0,31 0 0,00
6 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 720 000 0,29 0 0,00
7 BNP Paribas Arbitrage 680 417 0,28 -15 398 -2,21
8 von Fieandt Johan 480 000 0,20 0 0,00
9 Tudeer Lauri Yrjänä 474 680 0,19 +80 +0,02
10 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 420 000 0,17 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 18 684 857 7,64    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 116 068 681 47,46 0 0,00
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 34 589 009 14,14 +6 569 211 +23,44
3 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 34 450 110 14,09 -8 687 280 -20,14
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 23 874 604 9,76 +2 534 731 +11,88
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 445 955 0,18 N/A N/A
6 Pohjola Pankki Oyj 130 220 0,05 +7 500 +6,11
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com