31.3.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11 188 744 4,58 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 700 000 0,70 +200 000 +13,33
3 ODIN Finland 1 265 761 0,52 0 0,00
4 Sr Aktia Capital 1 000 000 0,41 0 0,00
5 Folketrygdfondet 765 000 0,31 0 0,00
6 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 720 000 0,29 +195 000 +37,14
7 BNP Paribas Arbitrage 695 815 0,28 -121 793 -14,90
8 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 519 328 0,21 -149 016 -22,30
9 von Fieandt Johan 480 000 0,20 0 0,00
10 Tudeer Lauri Yrjänä 474 600 0,19 +70 +0,01
  10 suurinta omistajaa yhteensä 18 809 248 7,69    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 116 068 681 47,46 0 0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 43 137 390 17,64 +8 979 761 +26,29
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 28 019 798 11,46 -6 568 807 -18,99
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 21 339 873 8,73 -1 207 132 -5,35
5 Pohjola Pankki Oyj 122 720 0,05 -2 600 -2,07
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com