28.2.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11 188 744 4,58 +1 000 000 +9,81
2 Valtion Eläkerahasto 1 500 000 0,61 +140 000 +10,29
3 ODIN Finland 1 265 761 0,52 +2 587 +0,20
4 Sr Aktia Capital 1 000 000 0,41 0 0,00
5 BNP Paribas Arbitrage 817 608 0,33 +269 950 +49,29
6 Folketrygdfondet 765 000 0,31 0 0,00
7 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 668 344 0,27 0 0,00
8 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 525 000 0,21 +80 000 +17,98
9 von Fieandt Johan 480 000 0,20 0 0,00
10 Tudeer Lauri Yrjänä 474 530 0,19 +1 570 +0,33
  10 suurinta omistajaa yhteensä 18 684 987 7,64    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 116 068 681 47,46 +170 000 +0,15
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 34 588 605 14,14 +2 581 116 +8,06
3 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 34 157 629 13,97 -2 513 928 -6,86
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 22 547 005 9,22 -2 586 221 -10,29
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 638 455 0,26 +45 000 +7,58
6 Pohjola Pankki Oyj 125 320 0,05 -46 200 -26,94
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com