31.1.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 10 188 744 4,17 +784 830 +8,35
2 Valtion Eläkerahasto 1 360 000 0,56 +60 000 +4,62
3 ODIN Finland 1 263 174 0,52 -7 499 -0,59
4 Sr Aktia Capital 1 000 000 0,41 0 0,00
5 Folketrygdfondet 765 000 0,31 0 0,00
6 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 668 344 0,27 0 0,00
7 BNP Paribas Arbitrage 547 658 0,22 -132 524 -19,48
8 von Fieandt Johan 480 000 0,20 0 0,00
9 Tudeer Lauri Yrjänä 472 960 0,19 -5 890 -1,23
10 Evli Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto 445 000 0,18 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 17 190 880 7,03    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 115 898 681 47,39 +44 372 +0,04
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 36 671 557 14,99 +1 285 734 +3,63
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 32 007 489 13,09 -680 675 -2,08
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 25 133 226 10,28 +331 321 +1,34
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 593 455 0,24 -100 000 -14,42
6 Pohjola Pankki Oyj 171 520 0,07 0 0,00
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com