31.12.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9 403 914 3,85 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 300 000 0,53 0 0,00
3 ODIN Finland 1 270 673 0,52 -369 -0,03
4 OP-Suomi Arvo 1 000 000 0,41 +200 000 +25,00
5 Sr Aktia Capital 1 000 000 0,41 0 0,00
6 Folketrygdfondet 765 000 0,31 0 0,00
7 BNP Paribas Arbitrage 680 182 0,28 +126 374 +22,82
8 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 668 344 0,27 0 0,00
9 von Fieandt Johan 480 000 0,20 0 0,00
10 Tudeer Lauri Yrjänä 478 850 0,20 +30 +0,01
  10 suurinta omistajaa yhteensä 17 046 963 6,97    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 115 854 309 47,37 -2 400 -0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 35 385 823 14,47 +670 287 +1,93
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 32 688 164 13,37 -1 123 941 -3,32
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 24 801 905 10,14 +4 883 +0,02
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 693 455 0,28 0 0,00
6 Pohjola Pankki Oyj 171 520 0,07 -13 500 -7,30
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com