30.11.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9 403 914 3,85 0 0,00
2 Valtion Eläkerahasto 1 300 000 0,53 0 0,00
3 ODIN Finland 1 271 042 0,52 -743 -0,06
4 Sr Aktia Capital 1 000 000 0,41 -490 000 -32,89
5 OP-Suomi Arvo 800 000 0,33 +600 000 +300,00
6 Folketrygdfondet 765 000 0,31 0 0,00
7 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 668 344 0,27 0 0,00
8 BNP Paribas Arbitrage 553 808 0,23 +53 421 +10,68
9 von Fieandt Johan 480 000 0,20 0 0,00
10 Tudeer Lauri Yrjänä 478 820 0,20 +12 110 +2,59
  10 suurinta omistajaa yhteensä 16 720 928 6,84    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 115 856 709 47,37 0 0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 34 715 536 14,19 -114 917 -0,33
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 33 812 105 13,83 -1 206 204 -3,44
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 24 797 022 10,14 +203 863 +0,83
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 693 455 0,28 +63 000 +9,99
6 Pohjola Pankki Oyj 185 020 0,08 +12 900 +7,49
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com