31.10.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9 403 914 3,85 0 0,00
2 Sr Aktia Capital 1 490 000 0,61 +70 000 +4,93
3 Valtion Eläkerahasto 1 300 000 0,53 0 0,00
4 ODIN Finland 1 271 785 0,52 +14 375 +1,14
5 Folketrygdfondet 765 000 0,31 0 0,00
6 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 668 344 0,27 0 0,00
7 BNP Paribas Arbitrage 500 387 0,20 +84 605 +20,35
8 von Fieandt Johan 480 000 0,20 0 0,00
9 Tudeer Lauri Yrjänä 466 710 0,19 -11 990 -2,50
10 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 460 000 0,19 +20 000 +4,55
  10 suurinta omistajaa yhteensä 16 806 140 6,87    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 115 856 709 47,37 +10 000 000 +9,45
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 35 018 309 14,32 +984 334 +2,89
3 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 34 830 453 14,24 +2 779 909 +8,67
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 24 593 159 10,06 +385 331 +1,59
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 630 455 0,26 -116 225 -15,57
6 Pohjola Pankki Oyj 172 120 0,07 -64 900 -27,38
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com