30.9.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Gazit-Globe Ltd 10 000 000 4,09 N/A N/A
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9 403 914 3,85 +6 000 000 +176,27
3 Sr Aktia Capital 1 420 000 0,58 0 0,00
4 Valtion Eläkerahasto 1 300 000 0,53 -70 000 -5,11
5 ODIN Finland 1 257 410 0,51 0 0,00
6 Folketrygdfondet 765 000 0,31 +335 000 +77,91
7 OP-Suomi Arvo 750 000 0,31 -1 075 000 -58,90
8 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 668 344 0,27 0 0,00
9 von Fieandt Johan 480 000 0,20 0 0,00
10 Tudeer Lauri Yrjänä 478 700 0,20 -2 890 -0,60
  10 suurinta omistajaa yhteensä 26 523 368 10,85    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 105 856 709 43,28 +19 500 +0,02
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 34 033 975 13,92 +4 322 750 +14,55
3 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 32 050 544 13,11 +595 027 +1,89
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 24 207 828 9,90 +1 055 781 +4,56
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 746 680 0,31 0 0,00
6 Pohjola Pankki Oyj 237 020 0,10 +79 400 +50,37
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com