31.8.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 403 914 1,53 0 0,00
2 OP-Suomi Arvo 1 825 000 0,82 +25 000 +1,39
3 Sr Aktia Capital 1 420 000 0,64 0 0,00
4 Valtion Eläkerahasto 1 370 000 0,62 +270 000 +24,55
5 ODIN Finland 1 257 410 0,57 -9 550 -0,75
6 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 668 344 0,30 0 0,00
7 Tudeer Lauri Yrjänä 481 590 0,22 +2 070 +0,43
8 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
9 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 440 000 0,20 +20 000 +4,76
10 Danske Invest Suomi Osake 434 287 0,20 -75 000 -14,73
  10 suurinta omistajaa yhteensä 11 780 545 5,29    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 105 837 209 47,55 +15 900 +0,02
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 31 455 517 14,13 -1 736 695 -5,23
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 29 711 225 13,35 +1 434 205 +5,07
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 23 152 047 10,40 -136 637 -0,59
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 746 680 0,34 +16 442 +2,25
6 Pohjola Pankki Oyj 157 620 0,07 -200 -0,13
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com