31.7.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 403 914 1,53 +600 000 +21,40
2 OP-Suomi Arvo 1 800 000 0,81 -50 000 -2,70
3 Sr Aktia Capital 1 420 000 0,64 +20 000 +1,43
4 ODIN Finland 1 266 960 0,57 0 0,00
5 Valtion Eläkerahasto 1 100 000 0,49 0 0,00
6 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 668 344 0,30 0 0,00
7 Danske Invest Suomi Osake 509 287 0,23 0 0,00
8 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
9 Tudeer Lauri Yrjänä 479 520 0,22 +80 +0,02
10 BNP Paribas Arbitrage 459 633 0,21 -120 717 -20,80
  10 suurinta omistajaa yhteensä 11 587 658 5,21    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 105 821 309 47,55 +4 600 +0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 33 192 212 14,91 +95 551 +0,29
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 28 277 020 12,71 -973 555 -3,33
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 23 288 684 10,46 -313 543 -1,33
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 730 238 0,33 -2 000 -0,27
6 Pohjola Pankki Oyj 157 820 0,07 0 0,00
7 Nordnet Bank Ab 41 697 0,02 -135 889 -76,52
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com