30.6.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 803 914 1,26 +935 000 +50,03
2 OP-Suomi Arvo 1 850 000 0,83 0 0,00
3 Sr Aktia Capital 1 400 000 0,63 0 0,00
4 ODIN Finland 1 266 960 0,57 0 0,00
5 Valtion Eläkerahasto 1 100 000 0,49 0 0,00
6 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 668 344 0,30 +50 000 +8,09
7 BNP Paribas Arbitrage 580 350 0,26 -14 973 -2,52
8 Danske Invest Suomi Osake 509 287 0,23 0 0,00
9 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
10 Tudeer Lauri Yrjänä 479 440 0,22 -1 980 -0,41
  10 suurinta omistajaa yhteensä 11 138 295 5,00    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 105 816 709 47,54 0 0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 33 096 661 14,87 -2 595 892 -7,27
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 29 250 575 13,14 -2 651 226 -8,31
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 23 602 227 10,60 +4 229 891 +21,83
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 732 238 0,33 0 0,00
6 Nordnet Bank Ab 177 586 0,08 +54 543 +44,33
7 Pohjola Pankki Oyj 157 820 0,07 0 0,00
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com