31.5.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 868 914 0,84 0 0,00
2 OP-Suomi Arvo 1 850 000 0,83 +175 000 +10,45
3 Sr Aktia Capital 1 400 000 0,63 0 0,00
4 ODIN Finland 1 266 960 0,57 -1 051 -0,08
5 Valtion Eläkerahasto 1 100 000 0,49 0 0,00
6 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 618 344 0,28 +115 344 +22,93
7 BNP Paribas Arbitrage 595 323 0,27 -161 943 -21,39
8 Danske Invest Suomi Osake 509 287 0,23 0 0,00
9 Tudeer Lauri Yrjänä 481 420 0,22 +4 990 +1,05
10 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 10 170 248 4,57    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 105 816 709 47,54 -128 000 -0,12
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 35 692 553 16,04 -756 511 -2,08
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 31 901 801 14,33 -861 706 -2,63
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 19 372 336 8,70 +48 233 +0,25
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 732 238 0,33 0 0,00
6 Pohjola Pankki Oyj 157 820 0,07 N/A N/A
7 Nordnet Bank Ab 123 043 0,06 N/A N/A
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com