31.3.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 868 914 0,84 0 0,00
2 OP-Suomi Arvo 1 600 000 0,72 -25 000 -1,54
3 Sr Aktia Capital 1 400 000 0,63 0 0,00
4 ODIN Finland 1 268 011 0,57 -8 100 -0,63
5 Valtion Eläkerahasto 1 100 000 0,50 0 0,00
6 BNP Paribas Arbitrage 935 573 0,42 +90 874 +10,76
7 Danske Invest Suomi Osake 759 287 0,34 +100 000 +15,17
8 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 503 000 0,23 0 0,00
9 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
10 Tudeer Lauri Yrjänä 471 261 0,21 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 10 386 046 4,68    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 105 954 709 47,79 -156 350 -0,15
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 38 313 626 17,28 -1 429 687 -3,60
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 29 317 781 13,22 +115 435 +0,40
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 20 399 449 9,20 +1 540 601 +8,17
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 737 238 0,33 0 0,00
6 Nordnet Bank Ab 33 895 0,02 N/A N/A
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com