31.1.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 868 914 0,85 0 0,00
2 OP-Suomi Arvo 1 610 000 0,73 +421 599 +35,48
3 Sr Aktia Capital 1 400 000 0,63 0 0,00
4 ODIN Finland 1 276 111 0,58 0 0,00
5 Valtion Eläkerahasto 700 000 0,32 +200 000 +40,00
6 Danske Invest Suomi Osake 659 287 0,30 0 0,00
7 BNP Paribas Arbitrage 540 606 0,24 -180 389 -25,02
8 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 503 000 0,23 0 0,00
9 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
10 Tudeer Lauri Yrjänä 469 261 0,21 +2 341 +0,50
  10 suurinta omistajaa yhteensä 9 507 179 4,30    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 104 361 551 47,21 +25 +0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 41 329 353 18,70 -1 749 588 -4,06
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 29 033 240 13,13 -1 693 377 -5,51
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 17 764 760 8,04 +2 174 637 +13,95
5 Evli Pankki Oyj 1 736 783 0,79 0 0,00
6 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 799 888 0,36 0 0,00
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com