31.12.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 868 914 0,85 0 0,00
2 Sr Aktia Capital 1 400 000 0,63 0 0,00
3 ODIN Finland 1 276 111 0,58 -125 974 -8,98
4 OP-Suomi Arvo 1 188 401 0,54 N/A N/A
5 BNP Paribas Arbitrage 720 995 0,33 -114 523 -13,71
6 Danske Invest Suomi Osake 659 287 0,30 +100 000 +17,88
7 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 503 000 0,23 +50 000 +11,04
8 Valtion Eläkerahasto 500 000 0,23 0 0,00
9 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
10 Tudeer Lauri Yrjänä 466 920 0,21 +7 920 +1,73
  10 suurinta omistajaa yhteensä 9 063 628 4,10    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 104 361 526 47,21 -46 500 -0,04
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 43 078 941 19,49 -1 783 734 -3,98
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 30 726 617 13,90 -7 775 -0,03
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 15 590 123 7,05 -15 342 -0,10
5 Evli Pankki Oyj 1 736 783 0,79 0 0,00
6 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 799 888 0,36 +38 789 +5,10
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com