30.11.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 868 914 0,85 0 0,00
2 ODIN Finland 1 402 085 0,63 0 0,00
3 Sr Aktia Capital 1 400 000 0,63 +50 000 +3,70
4 BNP Paribas Arbitrage 835 518 0,38 +201 603 +31,80
5 Danske Invest Suomi Osake 559 287 0,25 +20 000 +3,71
6 Valtion Eläkerahasto 500 000 0,23 0 0,00
7 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
8 Tudeer Lauri Yrjänä 459 000 0,21 0 0,00
9 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 453 000 0,20 +20 000 +4,62
10 OP-Delta Sr 446 962 0,20 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 8 404 766 3,80    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 104 408 026 47,23 -32 000 -0,03
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 44 862 675 20,29 +1 032 497 +2,36
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 30 734 392 13,90 -331 366 -1,07
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 15 605 465 7,06 -861 235 -5,23
5 Evli Pankki Oyj 1 736 783 0,79 0 0,00
6 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 761 099 0,34 -98 301 -11,44
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com