31.10.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 868 914 0,85 0 0,00
2 ODIN Finland 1 402 085 0,63 0 0,00
3 Sr Aktia Capital 1 350 000 0,61 +100 000 +8,00
4 BNP Paribas Arbitrage 633 915 0,29 +97 827 +18,25
5 Danske Invest Suomi Osake 539 287 0,24 N/A N/A
6 Valtion Eläkerahasto 500 000 0,23 +200 000 +66,67
7 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
8 Tudeer Lauri Yrjänä 459 000 0,21 -9 140 -1,95
9 OP-Delta Sr 446 962 0,20 0 0,00
10 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 433 000 0,20 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 8 113 163 3,67    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 104 440 026 47,25 +7 680 +0,01
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 43 830 178 19,83 -1 244 439 -2,76
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 31 065 758 14,05 +528 477 +1,73
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 16 466 700 7,45 +306 186 +1,89
5 Evli Pankki Oyj 1 736 783 0,79 0 0,00
6 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 859 400 0,39 +469 400 +120,36
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com