30.9.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 868 914 0,85 0 0,00
2 ODIN Finland 1 402 085 0,63 N/A N/A
3 Sr Aktia Capital 1 250 000 0,57 +450 000 +56,25
4 BNP Paribas Arbitrage 536 088 0,24 +283 732 +112,43
5 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
6 Tudeer Lauri Yrjänä 468 140 0,21 0 0,00
7 Danske Invest Suomi Osake 459 287 0,21 0 0,00
8 OP-Delta Sr 446 962 0,20 0 0,00
9 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 433 000 0,20 0 0,00
10 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 384 926 0,17 +100 000 +35,10
  10 suurinta omistajaa yhteensä 7 729 402 3,50    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 104 432 346 47,24 -203 550 -0,19
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 45 074 617 20,39 +1 881 233 +4,36
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 30 537 281 13,81 -3 813 526 -11,10
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 16 160 514 7,31 +806 398 +5,25
5 Evli Pankki Oyj 1 736 783 0,79 0 0,00
6 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 390 000 0,18 0 0,00
7 HQ Bankaktiebolag 54 500 0,02 N/A N/A
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com