31.8.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 868 914 0,85 0 0,00
2 ODIN Forvaltning AS 1 402 085 0,63 0 0,00
3 Sr Aktia Capital 800 000 0,36 +100 000 +14,29
4 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
5 Tudeer Lauri Yrjänä 468 140 0,21 -15 750 -3,25
6 Danske Invest Suomi Osake 459 287 0,21 N/A N/A
7 OP-Delta Sr 446 962 0,20 0 0,00
8 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 433 000 0,20 0 0,00
9 Sijoitusrahasto SEB Gyllenberg Finlandia 350 000 0,16 0 0,00
10 Valtion Eläkerahasto 300 000 0,14 0 0,00
  10 suurinta omistajaa yhteensä 7 008 388 3,17    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 104 635 896 47,33 0 0,00
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 43 193 384 19,54 +1 172 275 +2,79
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 34 350 807 15,54 -3 695 128 -9,71
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 15 354 116 6,95 +871 239 +6,02
5 Evli Pankki Oyj 1 736 783 0,79 0 0,00
6 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 390 000 0,18 +33 058 +9,26
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com