28.2.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 568 914 0,71 0 0,00
2 ODIN Forvaltning AS 1 402 085 0,63 0 0,00
3 Onnivaatio Oy 1 000 000 0,45 +850 000 +566,67
4 Tudeer Lauri Yrjänä 498 810 0,23 +16 000 +3,31
5 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
6 BNP Paribas Arbitrage 417 606 0,19 N/A N/A
7 OP-Delta Sr 355 000 0,16 +272 000 +327,71
8 Ahola And Maliniemi Partners Ab Oy 250 000 0,11 +50 000 +25,00
9 ODIN Eiendom 240 285 0,11 0 0,00
10 Indeksirahasto Nordea Suomi Sijoitusrahasto 223 021 0,10 +10 231 +4,81
  10 suurinta omistajaa yhteensä 6 435 721 2,91    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Danske Bank Oyj 102 076 256 46,19 +4 998 422 +5,15
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 46 489 496 21,04 -2 104 299 -4,33
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 42 759 352 19,35 -3 547 143 -7,66
4 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 12 583 454 5,69 -586 608 -4,45
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 431 691 0,20 0 0,00
6 Evli Pankki Oyj 341 391 0,15 -1 433 261 -80,76
7 Pohjola Pankki Oyj 57 056 0,03 -74 044 -56,48
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com