30.9.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Gazit-Globe Ltd 48 088 742 21,76 +2 039 566 +4,43
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 568 914 0,71 0 0,00
3 ODIN Forvaltning AS 1 402 085 0,63 0 0,00
4 von Fieandt Johan 480 000 0,22 0 0,00
5 Tudeer Lauri Yrjänä 370 400 0,17 -39 900 -9,72
6 Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 315 000 0,14 +65 000 +26,00
7 ODIN Eiendom 240 285 0,11 0 0,00
8 Tallberg Carl Johan 180 000 0,08 0 0,00
9 Halonen Eero Juhani 160 000 0,07 0 0,00
10 BNP Paribas Arbitrage 156 971 0,07 +88 954 +130,78
  10 suurinta omistajaa yhteensä 52 962 397 23,96    
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 76 336 244 34,54 +35 095 099 +85,10
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 71 264 094 32,25 -36 494 695 -33,87
3 Svenska Handelsbanken Ab (publ) Filial Verksamheten I Finland 12 959 149 5,86 +941 744 +7,84
4 Danske Bank Oyj 633 775 0,29 +15 000 +2,42
5 Danske Bank, Nordic Custody, Copenhagen 621 143 0,28 -35 048 -5,34
6 Pohjola Pankki Oyj 117 124 0,05 -2 852 -2,38
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com