31.3.2022
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 6 200 000 0 9 140 067 14,13% 3 560 067 23,67%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,27% 3 440 067 22,87%
3 Pivosto Oy 2 940 067 0 4 000 000 0 6 940 067 10,73% 3 340 067 22,21%
4 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,00% 829 133 5,51%
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 110 000 0 1 110 000 1,72% 111 000 0,74%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 048 632 -100 000 1 048 632 1,62% 104 863 0,70%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 650 000 0 650 000 1,00% 65 000 0,43%
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 580 000 0 580 000 0,90% 58 000 0,39%
9 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
10 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 326 000 0 326 000 0,50% 32 600 0,22%
11 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
12 OP-Suomi 0 0 248 033 0 248 033 0,38% 24 803 0,16%
13 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 228 069 -31 931 228 069 0,35% 22 806 0,15%
14 Cargotec Oyj 0 0 224 840 -28 903 224 840 0,35% 22 484 0,15%
15 Anna Karolina Blaberg 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
16 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 175 000 0 175 000 0,27% 17 500 0,12%
17 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 165 550 10 695 165 550 0,26% 16 555 0,11%
18 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 0 0 161 324 4 175 161 324 0,25% 16 132 0,11%
19 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 160 360 -145 000 160 360 0,25% 16 036 0,11%
20 Herlin Ville 0 0 160 000 0 160 000 0,25% 16 000 0,11%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   22 523 275   32 049 364 49,53%  
Hallintarekisteröidyt   17 538 297 27,10%    
Muut   15 120 507 23,37%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com