31.1.2019
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 6 200 000 0 9 140 067 14,13% 3 560 067 23,67%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,27% 3 440 067 22,87%
3 Pivosto Oy 2 940 067 0 3 910 000 10 000 6 850 067 10,59% 3 331 067 22,15%
4 Koneen Säätiö 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,00% 829 133 5,51%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 695 144 0 1 695 144 2,62% 169 514 1,13%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 1 156 749 169 816 1 156 749 1,79% 115 674 0,77%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 850 000 0 850 000 1,31% 85 000 0,57%
8 Cargotec Oyj 0 0 419 603 160 000 419 603 0,65% 41 960 0,28%
9 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
10 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 0 0 375 332 31 200 375 332 0,58% 37 533 0,25%
11 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
12 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 320 000 0 320 000 0,49% 32 000 0,21%
13 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 298 685 -24 233 298 685 0,46% 29 868 0,20%
14 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
15 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 253 221 35 964 253 221 0,39% 25 322 0,17%
16 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 242 000 0 242 000 0,37% 24 200 0,16%
17 OP-Suomi 0 0 230 303 0 230 303 0,36% 23 030 0,15%
18 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 206 797 10 000 206 797 0,32% 20 679 0,14%
19 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 198 372 0 198 372 0,31% 19 837 0,13%
20 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   23 809 273   33 335 362 51,52%  
Hallintarekisteröidyt   17 477 832 27,01%    
Muut   13 894 974 21,47%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com