30.11.2018
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 6 200 000 0 9 140 067 14,13% 3 560 067 23,67%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,27% 3 440 067 22,87%
3 Pivosto Oy 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,49% 3 325 067 22,11%
4 Koneen Säätiö Sr 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,00% 829 133 5,51%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 535 144 91 000 1 535 144 2,37% 153 514 1,02%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 915 000 0 915 000 1,41% 91 500 0,61%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 850 000 0 850 000 1,31% 85 000 0,57%
8 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 374 520 -15 480 374 520 0,58% 37 452 0,25%
10 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
11 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 0 0 344 132 0 344 132 0,53% 34 413 0,23%
12 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 320 000 0 320 000 0,49% 32 000 0,21%
13 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 260 000 -20 000 260 000 0,40% 26 000 0,17%
15 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 248 372 -30 000 248 372 0,38% 24 837 0,17%
16 Cargotec Oyj 0 0 219 603 0 219 603 0,34% 21 960 0,15%
17 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
18 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 175 000 0 175 000 0,27% 17 500 0,12%
19 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 171 797 -10 000 171 797 0,27% 17 179 0,11%
20 Herlin Ville 0 0 160 000 0 160 000 0,25% 16 000 0,11%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   23 076 635   32 602 724 50,38%  
Hallintarekisteröidyt   18 695 395 28,89%    
Muut   13 410 049 20,72%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com