30.9.2018
Lukumäärä: 
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Wipunen varainhallinta oy 2 940 067 0 6 200 000 0 9 140 067 14,13% 3 560 067 23,67%
2 Mariatorp Oy 2 940 067 0 5 000 000 0 7 940 067 12,27% 3 440 067 22,87%
3 Pivosto Oy 2 940 067 0 3 850 000 0 6 790 067 10,49% 3 325 067 22,11%
4 Koneen Säätiö Sr 705 888 0 1 232 454 0 1 938 342 3,00% 829 133 5,51%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 1 337 388 0 1 337 388 2,07% 133 738 0,89%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 900 000 0 900 000 1,39% 90 000 0,60%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 850 000 0 850 000 1,31% 85 000 0,57%
8 Herlin Heikki Juho Kustaa 0 0 400 000 0 400 000 0,62% 40 000 0,27%
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 390 000 289 916 390 000 0,60% 39 000 0,26%
10 Sigrid Juséliuksen säätiö 0 0 367 600 0 367 600 0,57% 36 760 0,24%
11 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 0 0 363 408 -12 304 363 408 0,56% 36 340 0,24%
12 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 0 0 344 132 0 344 132 0,53% 34 413 0,23%
13 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 320 000 0 320 000 0,49% 32 000 0,21%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 280 000 0 280 000 0,43% 28 000 0,19%
15 Nurminen Hanna Kirsti 0 0 270 268 0 270 268 0,42% 27 026 0,18%
16 Cargotec Oyj 0 0 219 603 0 219 603 0,34% 21 960 0,15%
17 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 194 934 -142 705 194 934 0,30% 19 493 0,13%
18 Blåberg Anna Karolina 0 0 182 745 0 182 745 0,28% 18 274 0,12%
19 Herlin Olli Ilkka Julius 0 0 175 000 0 175 000 0,27% 17 500 0,12%
20 Herlin Ville 0 0 160 000 0 160 000 0,25% 16 000 0,11%
20 suurinta omistajaa yhteensä 9 526 089   23 037 532   32 563 621 50,32%  
Hallintarekisteröidyt   18 626 448 28,79%    
Muut   13 518 099 20,89%    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com